×

AVÍS LEGAL

Titularitat del Lloc web

www.ovalenergy.com és un lloc web el nom de domini del qual es troba registrat i és propietat d'OVAL ENERGY, S.L. (d'ara endavant, indistintament, OVAL ENERGY) amb domicili en Av. de la Mare de Déu de Montserrat, 113, 08024 Barcelona. L'empresa està Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona amb número 2012/1293, Tom 43268 Foli 96 Fulla: 422125 Inscripció: 1; i disposa del C.I.F. B65833733
Pots contactar amb nosaltres en www.ovalenergy.com, o través del nostre xat online.
L'ús del lloc web suposa l'acceptació del contingut en el present Avís Legal.

Obligacions de l'Usuari Web

En accedir al lloc web www.ovalenergy.com, l'usuari es compromet a utilitzar la informació i continguts del mateix de conformitat amb el present Avís legal, amb la legislació vigent i amb els bons costums generalment acceptades i l'ordre públic, i en particular a:
a) Actuar lleialment i de bona fe en totes les seves relacions amb OVAL ENERGY.
b) Proporcionar dades veritables i exactes durant la seva relació contractual amb OVAL ENERGY.
c) Utilitzar de manera correcta i de conformitat amb la legislació vigent, la moral o l'ordre públic, respectant el present Avís Legal i, en el seu cas, les Condicions d'Ús i Contractació, establertes, així com a no permetre l'ús per tercers no autoritzats de les eines i serveis prestats.
d) Col·laborar i posar en coneixement d'OVAL ENERGY aquelles informacions, especialment de tipus tècnic, a les quals tingui accés en l'exercici de les seves operacions i que poguessin afectar o perjudicar de cap forma a la integritat del lloc web www.ovalenergy.com, el servei prestat per OVAL ENERGY, els seus socis, col·laboradors, proveïdors, altres usuaris o altres tercers, així com a les estipulacions del present Avís Legal i les Condicions d'Ús i Contractació.
e) No realitzar cap comanda falsa o fraudulenta. Si tinguéssim indicis raonables pels quals poguéssim considerar que l'usuari ha realitzat una comanda fraudulenta, estarem autoritzats a anul·lar-lo i informar les autoritats pertinents.
f) No cedir el seu compte d'usuari ni revendre a tercers els serveis prestats per OVAL ENERGY.
Responsabilitat
OVAL ENERGY no podrà ser considerada responsable dels possibles danys o perjudicis que es derivessin del mal funcionament de les xarxes telemàtiques que faciliten l'accés a www.ovalenergy.com, així com tampoc de les possibles interrupcions d'accés, virus, connexions i sistemes operatius d'accés a la xarxa d'Internet. Així mateix, OVAL ENERGY, tampoc podrà ser considerada responsable dels possibles danys derivats d'actuacions il·lícites i il·legítimes de tercers aliens a OVAL ENERGY, en la transmissió de dades a través de les xarxes telemàtiques.

Continguts lloc web i enllaços a tercers

La informació continguda en l'espai web pot no estar actualitzada en tot moment; i en aquest cas OVAL ENERGY no serà responsable dels possibles danys derivats d'un ús extern i/o per tercers de la informació facilitada.
OVAL ENERGY es reserva el dret a poder suspendre temporalment l'accessibilitat al lloc web quan sigui necessari, sense necessitat de previ avís i així poder realitzar les actuacions de manteniment i actualització necessàries.
www.ovalenergy.com, pot contenir enllaços i/o vincles (links) a llocs web externs de tercers el contingut dels quals no és atribuïble ni exigible a OVAL ENERGY, sent responsable el titular de cadascun dels espais web externs.
L'establiment de qualsevol hiperenlace des d'un lloc web al de www.ovalenergy.com, haurà de realitzar-se sempre a la pàgina principal, estant prohibida la reproducció total i/o parcial dels serveis continguts en www.ovalenergy.com sense prèvia autorització.

Propietat industrial i intel·lectual

Els continguts (incloent, però no de manera exclusiva, textos, logos, imatges, dibuixos, disseny web, marques, codi font i programari) del lloc web www.ovalenergy.com es troben protegits per la legislació de propietat industrial i intel·lectual vigent i qualsevol altra normativa aplicable. L'explotació legítima dels mateixos correspon exclusivament a OVAL ENERGY o a les seves licenciadores, quedant totalment prohibida la reproducció i/o distribució total o parcial de qualsevol mena de contingut per part de l'usuari i/o tercers de no existir autorització expressa per part d'OVAL ENERGY facultant o permetent la difusió d'aquests.
En cap cas l'accés al lloc web www.ovalenergy.com implica permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part dels seus titulars ni cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, tret que OVAL ENERGY autoritzi de manera expressa el contrari.
Sense perjudici de tot l'anterior, si l'usuari o un tercer estima que algun contingut del lloc web www.ovalenergy.com pogués vulnerar drets de tercers, preguem així ho posin en el nostre coneixement com més aviat millor, dirigint-se a www.ovalenergy.com.

Comentaris i suggeriments

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

Modificació de l'Avís Legal

El contingut en el present Avís Legal té una durada indefinida; i podrà ser modificat en qualsevol moment, en atenció a la normativa vigent i als canvis que poguessin sorgir en l'activitat d'OVAL ENERGY.

Normativa relacionada

Si desitges obtenir més informació sobre la normativa que t'assisteix, protegeix i fixa els teus drets, posem a la teva disposició les lleis que han inspirat el present Avís Legal i són rellevants per a tu:
• Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic
Legislació aplicable i jurisdicció competent
El contingut en les presents Condicions, l'Avís Legal i qualsevol de les Polítiques de Privacitat es regeixen per les Lleis espanyoles vigents a cada moment. En cas de disputa o controvèrsia les parts se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents; sent preferents, en qualsevol cas, els de la província de Barcelona. En cas que les parts considerin requereixo recórrer a sistemes alternatius de resolució de controvèrsies, com l'arbitratge o la mediació, hauran de proposar-lo i acceptar-lo expressament i per escrit en el moment en què sorgeixi la controvèrsia, i sempre sobre la base del que es preveu per la normativa d'aplicació.
Última actualització: Setembre de 2019

POLÍTICA DE PRIVACITAT / WEB

La present Política de Privacitat (“Política de Privacitat”) descriu com OVAL ENERGY, S.L. (d'ara endavant, indistintament, "OVAL ENERGY") recull, processa i utilitza la informació personal dels seus usuaris.
Les dades personals són recollits exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims. No seran tractats de manera incompatible amb aquests fins, i sempre compliran la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, en particular, el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 (d'ara endavant, RGPD) i la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (d'ara endavant, LOPDGDD).
La Política de Privacitat serà actualitzada periòdicament a fi d'aclarir o reflectir les noves pràctiques en la gestió de la privacitat dels nostres usuaris o les modificacions legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o altres Autoritats de Control que puguin produir-se i que haguessin d'aplicar-se; i serà accessible en tot moment per a la seva consulta des del lloc web www.ovalenergy.com.

Identificació del responsable del tractament

L'entitat responsable del tractament de les seves dades és OVAL ENERGY, S.L.
C.I.F. B65833733
Av. de la Mare de Déu de Montserrat, 113, 08024 Barcelona.
info@ovalenergy.com
Mitjans a través dels quals tractem les seves dades
Tractem dades personals en els següents suposats:
(i) Visites a la nostra pàgina web;
(ii) Interacció, connexió o enllaços amb la nostra pàgina web a través d'eines de xarxes socials, blogs o altres webs;
(iii) Ús d'algun dels nostres serveis de comunicació electrònica: correu electrònic, formulari de contacte o xat online.
(iv) Enviament de curriculum vitae per a formar part del nostre equip.
(v) Creació de comptes d'usuari i accés al compte. Contactes del compte;

Amb quins fins tractem les seves dades

Des d'OVAL ENERGY tractem les seves dades personals respectant els principis recollits en la normativa aplicable que esmentem en la introducció d'aquesta Política; i únicament els emprarem per a complir amb les següents finalitats:
Dades de clients, altres usuaris registrats i contactes
Les dades dels nostres Clients (usuaris registrats) seran tractats amb la finalitat de prestar els serveis contractats
També podrem tractar les dades dels nostres Clients sobre la base del nostre interès legítim a fer-los arribar novetats o informacions relacionades amb la nostra activitat, productes i serveis, promocions, esdeveniments i descomptes a través de nostra Newsletter. Podrà oposar-se a la recepció d'aquestes comunicacions en qualsevol moment mitjançant els procediments habilitats a tals efectes, així com cancel·lar la subscripció a la Newsletter en qualsevol moment, accedint al procediment de baixa a peu de cada Newsletter; o bé comunicant-ho per escrit a info@ovalenergy.com.

Dades d'usuaris web

Les dades de navegació d'usuaris de la web seran tractats únicament finalitats estadístiques i d'anàlisis, de conformitat amb el que es disposa en la nostra Política de Cookies i, en el seu cas, per a atendre les seves consultes i suggeriments.
Referent a això podrem tractar dades com ara: IP d'accés a la xarxa de telecomunicacions, dades de municipi d'accés al lloc web, Sistema Operatiu i navegador utilitzats per l'usuari, pàgines vistes i temps de connexió.

Dades recollides a través dels formularis de contacte

També podrem tractar dades personals si els interessats ens remeten consultes, queixes o suggeriments a través dels formularis de contacte habilitats a tals efectes en el nostre lloc web, amb l'única finalitat de donar resposta a la sol·licitud d'aquestes. En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense autorització prèvia per part del titular de les dades.
Les dades obligatòries de cada formulari seran identificats com a tals. En cas d'absència o incorrecció d'aquests, OVAL ENERGY no podrà identificar-li correctament i, en conseqüència, es procedirà a la supressió del registre de la consulta.

Dades d'e-mails rebuts

També tractarem dades personals si els interessats remeten consultes, queixes o suggeriments per correu electrònic a les adreces facilitades en el lloc web a tals efectes. En aquest cas, les dades seran tractades amb l'única finalitat de donar resposta a la sol·licitud d'aquestes. En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica, sense autorització prèvia per part del titular de les dades.

Dades recollides a través dels nostres perfils en Xarxes Socials

Podrem tractar les dades dels usuaris de Xarxes Socials que interactuin a la pàgina de perfil d'OVAL ENERGY en les diferents xarxes socials.

Clàusules particulars per a Xarxes Socials

Facebook
En prémer el botó “M'agrada” del nostre perfil en aquesta xarxa social, o en fer el log-*in a través de Facebook, l'usuari consent que OVAL ENERGY, en compliment de les condicions d'ús i política de privacitat de Facebook, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran en el mur d'aquests, així com enviar missatges.
OVAL ENERGY, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l'usuari pot deixar de ser seguidor en clicar en “Ja no m'agrada”

Instagram
En seguir el nostre perfil, l'usuari accepta que OVAL ENERGY, en compliment de les condicions d'ús i política de privacitat d'Instagram, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors (nom i fotografia), publicar notícies que apareixeran en la pàgina principal d'aquests. OVAL ENERGY, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l'usuari pot deixar de ser seguidor en clicar en la casella “Deixar de seguir”.
Clàusules comunes a totes les RRSS
La informació facilitada per OVAL ENERGY, en els seus perfils de xarxes socials té una finalitat merament informativa. OVAL ENERGY no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.
En relació a la modificació de les seves dades en una xarxa social, l'informem que, en utilitzar una plataforma aliena a OVAL ENERGY, pot realitzar la modificació a través de la configuració del seu perfil en cadascuna de les xarxes socials. OVAL ENERGY únicament pot consultar o donar de baixa les seves dades en qualitat de seguidor.

Butlletí o Newsletter
Les dades dels subscriptors a la Newsletter seran tractats amb l'única finalitat de remetre informació sobre l'activitat d'OVAL ENERGY; així com per a informar-los de novetats, promocions, esdeveniments organitzats o descomptes aplicables sobre els nostres serveis, sempre que s'hagi prestat el consentiment per a això prèviament.
Els subscriptors podran cancel·lar la subscripció al Newsletter en qualsevol moment, accedint al procediment de baixa a peu de cada Newsletter, o bé comunicant-ho per escrit a info@ovalenergy.com

Dades recollides a través del nostre Xat Online
També podrem tractar dades personals si l'usuari interactua amb el nostre xat online per a sol·licitar informació, assistència o contactar amb nosaltres.
En aquest cas, les dades seran tractades amb l'única finalitat de donar resposta a la seva comunicació amb nosaltres. En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense autorització prèvia per part del titular de les dades.

A qui comuniquem les seves dades

OVAL ENERGY garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal. En virtut de les diferents necessitats d'OVAL ENERGY, podrem comunicar les seves dades als següents destinataris:

Administració Pública i Autoritats:
Podrem revelar les seves dades (i qualsevol altra informació que estigui en el nostre poder o que sigui accessible a través dels nostres sistemes) sempre que sigui requerida per l'Administració Pública i/o Autoritat competent en la matèria; de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas.

Si desitja exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, així com el dret a la portabilitat i a la limitació del tractament, pot dirigir-se per correu postal identificant-se -acompanyant fotocòpia del seu DNI o document equivalent, i la descripció del dret que desitja exercitar, a: Av. de la Mare de Déu de Montserrat, 113, 08024 Barcelona; o bé per correu electrònic, en les mateixes condicions, a: info@ovalenergy.com

Tutela de drets davant l'Autoritat de Control

En qualsevol supòsit de vulneració dels seus drets en matèria de protecció de dades, pot dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Conservació de les dades

Les dades referides a clients de pagament, es conservaran pel temps necessari per a atendre la finalitat per a la qual haguessin estat recollits i a les obligacions legals derivades d'aquesta. Les dades econòmiques es conservaran a l'empara del que es disposa en la Llei 58/2003 General Tributària.
Les dades referents a les consultes formulades pels usuaris a través dels formularis web, les rebudes per e-mail o xat online; així com les dades de curriculum vitae es conservaran per un temps màxim d'un any des de la data en què van ser recollits.
Les dades recollides a través de cookies, plug-*ins de xarxes socials, i dades de navegació d'usuaris web, tindran un període de conservació màxim d'un any des de la seva recollida.
Les dades de subscriptors a la Newsletter seran conservats fins que el subscriptor sol·liciti la cancel·lació de la subscripció, el compte d'e-mail de la subscripció deixi de funcionar, o el client s'oposi a la recepció de la Newsletter.
Les dades d'usuaris que accedeixin a una xarxa social d'OVAL ENERGY no seran incorporats a les bases de dades de l'empresa, i per tant, seran conservats en les condicions i pels períodes de temps establerts per la xarxa social corresponent.

Responsabilitats de l'usuari

L'usuari garanteix ser major de 14 anys, disposant de la capacitat suficient i el coneixement necessari per a utilitzar aquest lloc web www.ovalenergy.com i el seu contingut, garantint que les dades que facilita en cadascun dels formularis en els quals OVAL ENERGY sol·licita les seves dades personals són veraces, reconeixent-se responsabilitat d'informar OVAL ENERGY de qualsevol canvi i/o modificació dels mateixos per al seu correcte tractament.

Mesures de Seguretat

OVAL ENERGY ha implantat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un ús i tractament eficaç de les dades de caràcter personal facilitats per l'usuari, salvaguardant la intimitat, privacitat, confidencialitat i integritat d'aquests, complint amb els requisits normatius previstos per la normativa d'aplicació i fent ús dels mitjans tècnics necessaris per a evitar l'alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades, segons l'estat de la tecnologia a cada moment, així com l'abast de control d'OVAL ENERGY.

Normativa relacionada

Si desitges obtenir més informació sobre la normativa que t'assisteix, protegeix i fixa els teus drets, posem a la teva disposició les lleis que han inspirat la present política i són rellevants per a tu:
• Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679
• Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals
• Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personals.
• Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic

Legislació aplicable i jurisdicció competent

El contingut en les presents Condicions, l'Avís Legal i qualsevol de les Polítiques de Privacitat es regeixen per les Lleis espanyoles vigents a cada moment. En cas de disputa o controvèrsia les parts se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents; sent preferents, en qualsevol cas, els de la província de Barcelona. En cas que les parts considerin requereixo recórrer a sistemes alternatius de resolució de controvèrsies, com l'arbitratge o la mediació, hauran de proposar-lo i acceptar-lo expressament i per escrit en el moment en què sorgeixi la controvèrsia, i sempre sobre la base del que es preveu per la normativa d'aplicació.


New Account Register

Already have an account?
Log in instead O Reset password