×

CONDICIONS D'ÚS

Per a realitzar una comanda, és necessari connectar-se a www.ovalenergy.com i registrar-se com a usuari, omplint el formulari electrònic que en cada moment aparegui a la botiga i seguint les instruccions indicades en el mateix. Un cop fet el registre i per tal de procedir a la compra de productes, s’haurà d’afegir a la cistella el producte que es desitja adquirir, segons les indicacions recollides a la pantalla, emplenant a aquests efectes el formulari de comanda subministrada i validant el mateix. En cas d’estar disponible la compra exprés sense la necessitat d’enregistrar-se també ho podrà fer d’aquesta manera.
La validació de la comanda per part del client suposa expressament el coneixement i l’acceptació de les condicions generals de contractació i l’ús com a part de la celebració del contracte. Excepte prova en contrari, les dades registrades per www.ovalenergy.com constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre www.ovalenergy.com i els seus clients. www.ovalenergy.com arxivarà el document de forma electrònica un cop estigui finalitzat i aquest serà accessible pel client.
Un cop efectuada la compra i en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin 24 hores des l’execució de la mateixa, el Servei d’Atenció al Client enviarà el comprovant de compra. Si no s’està d’acord amb les dades consignades en aquesta informació es podrà demanar la modificació d’aquestes o l’anul·lació del contracte.
Un cop la comanda surti dels nostres magatzems, www.ovalenergy.com emetrà la factura física que es podrà descarregar des de la secció "Les meves comandes" de "El meu compte". www.ovalenergy.com adverteix que no podrà modificar posteriorment les factures de vendes en compliment de la normativa vigent (Reial Decret 1619/2012 que aprova el Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació). La factura s’emetrà a nom de la persona física o jurídica que realitza la comanda, fet pel qual s’ha d’assegurar com a client de realitzar la comanda al nom correcte. No serà possible fer canvis posteriors.
Per finalitzar la comanda, i un cop executat el procés de compra indicat, l’usuari tindrà que acceptar les CONDICIONS GENERALS DE
CONTRACTACIÓ I ÚS PER COMANDES AMB OBLIGACIÓ DE PAGAMENT.

DISPONIBILITAT DE PRODUCTES
La selecció de productes oferts en www.ovalenergy.com és valida en tant que els productes estiguin visibles a la pàgina web, amb les limitacions d’unitats disponibles. Al tractar-se de comerç online, les unitats disponibles s’actualitzen en temps real, tot i que es pot donar el cas i succeir, eventualment, que, durant el procés de compra, s’esgotin les unitats disponibles, no es pugui dur a terme, per tant, en aquestes suposades situacions, continuar amb la compra-venda iniciada.
En el cas que es donés alguna ruptura d’unitats disponibles o indisponiblitat puntual d’un article, www.ovalenergy.com es posarà en
contacte amb el client per comunicar-li de forma immediata i donar-li un nou termini de lliurament o, si no fos possible servir aquest producte, procedir a la seva anul·lació o oferir alternativa. El termini màxim d’entrega és de 30 dies naturals a partir del dia següent a la realització de la comanda, conforme a las condicions establertes legalment. En qualsevol cas, un retràs a l’entrega respecte a terminis indicats no donarà dret al client a exigir cap indemnització.
www.ovalenergy.com es reserva el dret de modificar en qualsevol moment l’assortiment de productes oferts a la botiga virtual, així com la
seva assignació entre les diferents seccions de la pàgina web.

LLIURAMENT I DESPESES D’ENVIAMENT
A la fitxa de cada producte s’indica la seva disponibilitat i en el seu cas, el termini en que podem expedir-ho dels nostres magatzems.
Els terminis d’expedició indicats són orientatius i a la disponibilitat s’han d’afegir els terminis de lliurament que puguin tenir els operadors de transport amb els que treballem. Aquests terminis es calcularan sempre sobre dies laborables -de dilluns a divendres- ja que www.ovalenergy.com no realitza expedicions en dissabtes, diumenges ni festius.
Pels accessoris, consumibles i recanvis d’alta rotació s’entén raonable un termini màxim de lliurament de 10 dies des de la confirmació de la comanda.
Les comandes es prepararan el següent dia laborable desprès de la seva confirmació.
Tots els aparells, especialment tota la gamma Honda, es poden recollir a les nostres instal·lacions on tindrem l’oportunitat de lliurar l’aparell havent realitzat la revisió prèvia necessària per assegurar que està en bones condicions d’ús, és a dir, amb els nivells líquids correctes, connexió de la bateria, etc., a més a més, en aquest moment, explicarem el seu funcionament amb l’ajuda del manual d’usuari i posant una especial atenció a les advertències de seguretat incloses al mateix. www.ovalenergy.com es reserva el dret de realitzar enviaments directes.
Amb tots els equips es farà entrega del seu manual d’usuari i declaració de conformitat d’acord a les directrius europees.
Els riscos dels productes seran de responsabilitat i a càrrec del client a partir del moment de l’entrega.
Els productes s’enviaran a l’adreça d’enviament que s’hagi indicat a la comanda i en una única expedició. Les despeses d’enviament derivades de qualsevol canvi d’adreça de la comanda, una vegada que aquesta hagi sortit dels magatzems de www.ovalenergy.com seran a càrrec del client, qui abonarà l’import corresponent al canvi d’adreça de la comanda. No fem entregues de mercaderies a apartats de Correus.
Les despeses d’enviament i/o gestió no estan compreses en el preu i seran reflexades abans de finalitzar la compra, calculades en funció de l’adreça d’enviament de cada comanda. Les despeses d’enviament inclouen la preparació i l’ embalatge.

ENVIAMENTS NACIONALS - PENÍNSULA I BALEARS (impostos aplicables inclosos)
• Enviament GRATUÏT per a totes les comandes superiors a 600 euros. Si és inferior a aquest import, les despeses aniran a càrrec del comprador. Impostos aplicables no inclosos.

ENVIAMENTS NACIONALS - ILLES CANÀRIES, CEUTA I MELILLA
• Des de www.ovalenergy.com no realitzem enviaments directes a les Illes Canàries, Ceuta i Melilla.
Si s’està interessat en adquirir algun dels nostres productes des d’aquests indrets, agraïm que abans es contacti amb el nostre Servei d’Atenció al Client por correu electrònic des del nostre formulari de contacte o trucant al telèfon 937070853.
En el supòsit que el client detectés algun problema en el moment del lliurament de la seva comanda (embalatge malmès, productes que faltin o deteriorats) s’ha d’indicar per escrit a l’albarà de lliurament del transportista, distribuïdor o personal autoritzat d’Oval Energy i contactar amb el nostre Servei d’Atenció al Client per correu electrònic des del nostre formulari de contacte o trucant al telèfon 937070853, dins de les primeres 24 hores següents al seu lliurament.
No s’admetrà cap devolució de l’article malmès, així com reclamació de l’article faltant, si no ha sigut comunicat dins el termini establert.
OvalEnergy.com no es responsabilitza que els lliuraments no es facin en el temps estipulat per causa de força major, problemes de l’agència de transport, distribuïdor o personal autoritzat www.ovalenergy.com, o festivitats locals, nacionals o regionals que estipulin l’agència de transport, el distribuïdor o personal autoritzat www.ovalenergy.com.

LLIURAMENTS AMB PAGAMENT EFECTUAT MITJANÇANT
Targeta i PayPal
Un cop rebut l’ingrés de la comanda al compte de www.ovalenergy.com, s’iniciarà la tramitació del mateix. A partir de llavors la comanda serà enviada i la rebrà en el termini establert a les nostres condicions de transport.

LLIURAMENTS AMB PAGAMENT EFECTUAT MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA
Un cop comprovada que la transferència efectuada pel comprador és correcta, www.ovalenergy.com confirmarà mitjançant l’estat de la
comanda l’acceptació del pagament i la seva tramitació, el lliurament es realitzarà en el termini establert a les nostres condicions de transport.

TARIFES I FORMES DE PAGAMENT
Els preus i ofertes presentades a la pàgina web son vàlids, única i exclusivament, per a comandes online realitzades a www.ovalenergy.com.
Tots els preus publicats a la nostra pàgina web són sense IVA inclòs. De conformitat amb el disposat en l’article 68 de la Llei 37/1992, del 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels articles s’entendrà localitzada dins el territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça de lliurament és dins del territori espanyol, excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret que es tracti. www.ovalenergy.com es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus dels productes oferts des de la botiga virtual i d’establir programes de fidelització entre els seus clients o promocions i ofertes per raons publicitàries.
www.ovalenergy.com proposa diversos mitjans de pagament per que pugui escollir aquell que més convingui o s’adapti millor a les necessitats dels seus clients. Així, a més del tradicional pagament mitjançant transferència bancària, www.ovalenergy.com posa a la seva botiga online a disposició dels seus clients dues passarel·les de pagament segures: Redsýs i PayPal. Un pagament segur és aquell que es realitza mitjançant unes passarel·les de pagament que donen a l’usuari la certesa de que pot realitzar un pagament per Internet sense patir per les seves dades bancàries. www.ovalenergy.com no repercutirà cap càrrec addicional en funció del mitjà de pagament seleccionat. La passarel·la de pagament està directament lligada al sistema de pagament del banc o intermediari financer. Al ser un sistema de pagament propi del banc o intermediari financer, www.ovalenergy.com no rep en cap moment les dades de la seva targeta bancària, assegurant-se així la privacitat i la confidencialitat de les dades bancàries indicades dins la passarel·la de pagament.

PAGAMENT PER TARGETA DE CRÈDIT/DÈBIT
Es poden utilitzar Visa, MasterCard i JCB. Si fos el cas que el TPV informés de la denegació de la targeta, es cancel·larà automàticament la comanda, informant al client online de l’anul·lació. Per pagaments realitzats amb targetes emeses fora d’Espanya, és necessari que el banc emissor estigui acollit al Protocol de Seguretat de Comerç Electrònic Segur (CES). No s’admetran pagaments amb targetes que no  facin servir aquest requisit. Com a alternativa li proposem el pagament per transferència. OvalEnergy.com es reserva el dret a rebutjar qualsevol operació realitzada amb targeta de crèdit. En aquest cas procedirem a reintegrar l’import a la targeta original i si el client estigués interessat en avançar a la compra dels articles, li podem sol·licitar una transferència bancària.

PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA
Es podran realitzar transferències bancàries al següent compte:
Beneficiari: OvalEnergy.com (OVAL ENERGY S.L.)
IBAN número de compte; ES34 0182 9697 4102 0026 1293.
Per agilitzar i assegurar les transferències rebudes des de l’estranger, deurà facilitar a l’entitat emissora els codis BIC (Bank Identifier Code) i l’IBAN (International Bank Account Number):
És molt important que al camp REMITENT o ORDENANT s’indiqui el següent: Núm. de comanda - Nom i cognoms.
Per exemple: 1WU9A6WH33R28 – Marcel Pasqual i Forns
Es dóna un termini de 7 dies laborables per ordenar la transferència desprès de la realització de la comanda. No es considerarà efectiva la comanda fins que es confirmi el corresponent ingrés i, per tant, els terminis de lliurament comencen a comptar a partir d’aquesta data.

DRET DE DESISTIMENT
Si no queda satisfet amb els productes adquirits, única i exclusivament, a la botiga online www.ovalenergy.com, té dret a desistir del contracte mitjançant la devolució de les seves compres, a la conformitat al disposat als següents apartats:

EMPLAÇAMENT DE L’EXERCICI DEL DRET DE DESISTIMENT
Podrà exercitar el dret de desistiment sense necessitat de justificació en un emplaçament de 14 dies naturals per a tots els articles.
El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals des del dia que el client o un tercer indicat pel client, diferent al transportista, que hagi rebut el producte. En el cas excepcional que en una mateixa comanda s’hagin rebut múltiples productes que se li hagin entregat per separat, l’emplaçament de desistiment expirarà als 14 dies naturals des del dia en que el client o un tercer indicat pel client, diferent al transportista, va rebre l’últim d’aquests productes. En cas que s’hagi fet l’adquisició d’un producte compost per diversos components o peces, el dret de desistiment expirarà als 14 dies naturals des del dia en que el client, o un tercer indicat pel client, diferent al transportista, va rebre el darrer component o material.

CONSEQÜÈNCIES DEL DESISTIMENT
En cas que s’exerciti el dret de desistiment es tornaran tots els pagaments que s’hagin rebut per part del client, excloses les despeses de lliurament sense cap demora indeguda i, en tot cas, a més trigar 14 dies naturals des de la data en la que s’informi de la decisió de desistir del contracte.
Procedirem a efectuar aquest reemborsament mitjançant el mateix sistema de pagament en que es va realitzar la compra o en el seu cas, via transferència bancaria, previ acord amb el consumidor, sense incórrer en cap despesa com a conseqü.ncia del reemborsament a excepció de les despeses del retorn del producte.
En tots els casos, els productes objecte d’esser retornats deuran trobar-se en perfectes condicions, en el seu embalatge original i amb els manuals, accessoris o regals promocionals, si fos el cas, inclosos. Si no fos així, no es podrà exercir dret de desistiment.
En tots els casos de manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, característiques o funcionament del producte, no es perdrà el dret de desistiment, però serà responsable de la depreciació del valor que puguin patir els productes.
És a dir, de la pèrdua objectiva i justificada de valor que pugui ser deguda a les despeses que és necessari incórrer, per exemple, per netejar, reparar els productes o quant els productes no puguin ser venuts com a nous, sinó com segona mà.
No es podrà desistir de la compra dels productes que hagin sigut encarregats a www.ovalenergy.com “ex professo” ni als altres suposats exceptuats legalment. En les promocions on s’adquireixin diferents articles independents com a part d’un mateix conjunt, en cas de
desistiment, s’haurà de desistir de tots els productes inclosos dins el mateix.
En cap cas s’admetran devolucions de productes que no hagin sigut adquirits al nostre web. El dret de desistiment regulat al present apartat només serà aplicable als productes adquirits, única i exclusivament, mitjançant la botiga online www.ovalenergy.com .

FORMA D’EXERCIR EL DRET DE DESISTIMENT
Per exercir el dret de desistiment respecte dels productes comprats exclusivament a la botiga virtual www.ovalenergy.com , s’haurà de manifestar la seva decisió inequívoca de desistir del contracte d’alguna de les següents formes:
• Si es tria l’opció de retornar el producte mitjançant la botiga online www.ovalenergy.com, s’haurà de que posar en contacte amb el nostre Servei d’Atenció al Client, per correu electrònic des del nostre formulari de contacte o trucant al telèfon 937070853, per manifestar de forma inequívoca la decisió de desistir del contracte. S’enviarà una autorització de retorn que s’haurà de presentar a l’agència de transport que s’indiqui.
• Sense perjudici del disposat al punt anterior, també es podrà optar per exercir el dret de desistiment omplint i enviant per correu electrònic des del nostre formulari de contacte el formulari de desistiment que podrà descarregar-se més a baix, en qualsevol cas, es comunicarà per correu electrònic sense demora la recepció d’aquest desistiment.
El dret de desistiment s’entendrà exercit dins el termini tan bon punt ens sigui enviada la comunicació relativa l’exercici d’aquest dret abans que acabi el termini corresponent, en els termes indicats anteriorment. En aquest sentit, només ha d’haver realitzat amb anterioritat les mateixes manipulacions i inspeccions dels productes que s’admetrien a una botiga física. S’entén que a una botiga física no podria veure una màquina en funcionament, donat que el seu ús deixa marques, que fan que el valor del producte disminueixi.

LA NOSTRA GARANTIA DE DEVOLUCIONS VOLUNTÀRIES A MÉS DEL SEU DRET LEGAL A DESISTIR
Aquest dret és addicional als drets reconeguts al Text Refós de la Llei 1/2007 de 16 de novembre sobre la Defensa dels Consumidors i Usuaris, modificada per la Llei 3/2014 de 27 de març. En aquests casos de devolució, el termini per efectuar la mateixa serà de 14 dies naturals des de la compra o lliurament del producte, i es podrà optar per la devolució dels diners abonats pel producte o per la substitució del producte per un altre idèntic en perfecte estat o pel producte efectivament adquirit.

CIRCUMSTÀNCIES QUE PODEN PROVOCAR UNA DEVOLUCIÓ
1 Producte defectuós d’origen o pel transport: Si en el moment de la recollida o el lliurament del producte detectés qualsevol desperfecte a l’embalatge o al producte, s’haurà de reflectir a l’albarà de lliurament del transportista i posar-se en contacte amb nosaltres en un termini màxim de 24 hores per comunicar la incidència. Si fos el cas, i la incidència es detectés un cop hagi obert el producte, es tindrà de nou un termini de 14 dies naturals per que ens ho comuniqui. Un cop que www.ovalenergy.com hagi rebut el producte malmès li farà enviament d’un altre.
2 Producte que, per error, no correspon al de la comanda: S’haurà de comunicar en un termini de 14 dies naturals. www.ovalenergy.com es farà càrrec amb les despeses de recollida del producte equivocat i lliurament de la corresponent comanda realitzada.
El canvi s’efectuarà sempre pel mateix article o codi de referència. Únicament serà facturat el primer lliurament, fent-se càrrec www.ovalenergy.com de les despeses que corresponen al retorn i nou lliurament. Si es desitgés efectuar un canvi per un altre article, les despeses de retorn i nou lliurament no seran assumides per www.ovalenergy.com , que aplicarà una tarifa de transport equivalent a la que hi hagi en vigència pels enviaments de paqueteria a l’agència de transports per la que va rebre el primer enviament, sense límit de pes. En qualsevol cas, s’haurà de contactar prèviament amb el nostre Servei d’Atenció al Client, per correu electrònic des del nostre formulari de contacte o trucant al telèfon 937070859, des d’on es remetrà una autorització de retorn que s’haurà de presentar en la botiga o agència de transport que li suggerirem.
Si es desitgés el canvi o retorn parcial dels articles adquirits, al no ser desistiment del contracte, en lloc de tramitar el retorn de l’import mitjançant el mateix sistema de pagament que es va fer servir a la compra, com succeeix al desistiment, aquest tindrà l’opció de tramitar-se en forma de saldo web consumible a OvalEnergy.com durant el termini d’un any, a partir del moment que es faci efectiu el retorn. En cap cas s’admetrà el retorn de productes que no hagin sigut adquirits a la botiga virtual www.ovalenergy.com.
A tots els casos, els productes s’hauran de trobar en perfectes condicions, en el seu embalatge original i amb els manuals, accessoris o regals promocionals, si fos el cas, inclosos.
El reemborsament s’efectuarà mitjançant el mateix sistema de pagament que es va fer servir a la compra o en el seu cas, via transferència bancària, previ acord amb el consumidor i sense que li suposi cap despesa.
OvalEnergy.com no retornarà l’import ni es realitzarà cap reenviament de producte fins que no s’hagi verificat la recepció i estat de l’embalatge, del producte i accessoris de l’article objecte del retorn per desistiment o canvi als nostres magatzems. L’import a retornar és el que originalment figurava a la comanda. Un cop verificat el correcte estat del producte retornat, OvalEnergy.com procedirà al reemborsament de l’import en un termini màxim de 14 dies.

GARANTIA DELS PRODUCTES HONDA
El període de garantia de les maquines Honda és de 2 anys per a ús particular i d’1 any per a ús professional, tenint en compte les següents excepcions:
• Els motors GX (exclosos els models GX25, GX35, GXV50, GXV57 i GXH50) gaudeixen de 3 anys de garantia tant per a ús particular com per a ús professional, excepte per a instal·lacions en “go-kart” (3 mesos).
• Els motors GX25, GX35, GXV50, GXV57 i GXH50 gaudeixen de 2 anys de garantia per a ús particular, 1 any per a ús professional o lloguer, i no estan emparats per la garantia per a instal·lacions “go-kart”.
• Els motors forabord Honda gaudeixen de 3 anys de garantia per a ús particular i d’1 any per a ús professional.
• Els motors GC/GCV gaudeixen d’una garantia de 2 anys per a ús particular i de 3 mesos per a ús professional.
• Els motors GP gaudeixen d’una garantia de 2 anys per a ús particular i de 3 mesos per a ús professional, excloses d’aquest últim les aplicacions per a lloguer, construcció i instal·lacions en “go-kart” que no quedin emparades per la garantia.
• La bateria original equipada en els productes Honda gaudeix d’una garantia de 6 mesos. La garantia no cobreix els danys de la bateria per un manteniment incorrecte. Les bateries s’hauran de carregar periòdicament (cada 6 mesos com a mínim) incloses les unitats en estoc, exceptuant les bateries que es subministren sense àcid.
Durant el segon any, Oval Energy es reserva el dret a sol·licitar, com a Servei Tècnic Oficial d’Honda, una verificació de l’origen del problema. Serà requisit imprescindible per a la concessió de garantia sobre qualsevol peça que pertanyi a una màquina venuda per www.ovalenergy.com, que el registre de garantia s’hagi complimentat degudament en el termini
màxim de 30 dies des de la seva data de venda al consumidor o usuari, o bé presentant còpia de la factura original de compra, complimentada d’acord als requeriments detallats per a màquines a les nostres condicions de lliurament i sempre dins el termini de validesa establert al període de garantia.
Per tal de garantir un correcte servei postvenda, les reparacions hauran de ser realitzades pel Servei Tècnic Oficial de la marca. En el cas excepcional que una màquina s’hagués d’enviar a les nostres instal·lacions per a la seva reparació en garantia, els ports seran sempre pagats pel client i per l’agència de transport que aquest determini per l’enviament o recollida. Serà sempre necessària la comunicació prèvia a www.ovalenergy.com , qui es reserva el dret d’autorització. www.ovalenergy.com es reserva el dret a limitar les aplicacions de garantia respecte d’aquells productes que no compleixin amb els requisits establerts en aquestes condicions. Podrà obtenir mes informació a la nostre pàgina sobre les condicions de garantia del fabricant.

GARANTIA D’EQUIPS AMB LA MARCA REGISTRADA OVAL ENERGY, OVAL NRG i D’ALTRES MARQUES REPRESENTADES
El període de garantia de les maquines és de 2 anys per a ús particular i d’1 any per a ús professional amb limitació d’hores d’us segons el fabricant, aquesta limitació depèn de cada fabricant oscil·lant entre uns màxims de 1000 i 2000h de feina per l’any a professionals i els dos anys per a particulars.

RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
Els productes presentats a la pàgina web són conformes a la legislació espanyola. La responsabilitat de www.ovalenergy.com no pot invocar-se en el cas de productes no conformes a la legislació dels països als que hagin pogut ser enviats en funció de la comanda del client. Correspon, llavors, als clients de fora d’Espanya el verificar la possibilitat d’importar o utilitzar els productes que ens sol·licitin. L’accés a la pàgina web serà voluntari i per tant, l’usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web, sent l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web es derivi, incloent-hi, de forma enunciativa i no limitadora, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades per la nostra pàgina web, obligant-se l’usuari a mantenir indemne a www.ovalenergy.com per qualsevol reclamacions derivades, directa o indirectament d’aquests fets. Farem tots els esforços per oferir la informació continguda a la pàgina web de forma veritable i sense errors. En cas que es produís algun error, aliè en tot moment a la voluntat de www.ovalenergy.com , es procediria de forma immediata a la seva correcció. D’existir un  error tipogràfic en algun dels preus mostrats, si algun client hagués pres una decisió de compra basada en el mateix, li comunicarem aquest error i tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva part. Així mateix, és possible que els continguts de la pàgina web puguin mostrar, en ocasions, informació provisional sobre alguns productes. En cas que la informació
facilitada no correspongués a las característiques del producte, el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap despesa per la seva part. Degut a la naturalesa oberta d’aquesta pàgina web i a la possibilitat de que es produeixin errors en l’emmagatzematge i transmissió d’informació digital, no garantim la precisió i seguretat de la informació transmesa o
 obtinguda mitjançant aquesta pàgina web a no ser que s’estableixi expressament el contrari a la mateixa. www.ovalenergy.com no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar de les interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a www.ovalenergy.com , que impedeixin o provoquin retard a la prestació dels serveis o la navegació per la botiga virtual, ni dels possibles retards o bloquejos en l’ús deguts a les deficiències o sobrecàrregues d’internet o altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a www.ovalenergy.com , degudes l’usuari, a tercers, o a supòsits de força major. www.ovalenergy.com no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan de la pàgina web.
En particular, www.ovalenergy.com no garanteix sota cap concepte que els usuaris utilitzin la pàgina web de conformitat amb la llei, les
Condicions, la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.
Aquesta web s’ha construït per donar fluïdesa al sistema de vendes de l’empresa Oval Energy, S.L., de forma respectuosa amb les persones, el medi ambient i el bé comú de totes les persones. Fem tot el possible per declinar equips que no respectin el medi ambient i assessorem sempre als nostres clients amb honestedat, professionalitat i bona fe.
Després de la venda dels nostres equips comença una oferta de servei tècnic perfectament dotada, motivada i capacitada per donar un suport en tots els aspectes que poden relacionar l’equip amb el nostre client.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead O Reset password